Det bliver Barslund A/S, der skal ombygge og opgradere seks stationer på Ringsted-Femern Banen. Stationsentreprisen er et led i den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen forud for åbningen af kyst-kyst forbindelsen til Tyskland.

Kilde: Banedanmark indgår kontrakt med Barslund A/S om opgradering af seks stationer på Ringsted-Femern Banen (Banedanmark Pressemeddelelser – RSS).