’Den overordnede observation er, at der er alt for meget slaphed i de operationelle led på den danske jernbane: en tidsmæssigt godt polstret tidsplan, et meget stort antal ’midlertidige’ hastighedsbegrænsninger, slappe stationsprocedurer, togpersonale der tager sig god tid, ineffektive arbejdsprocedurer som f.eks. proceduren med at udskifte salgsvognen på Københavns Hovedbanegård, samt en mærkværdig accept af, at politiet frit kan lukke en strækning i et ubegrænset tidsrum efter en personpåkørsel. Alle disse delelementer skaber tilsammen en kæde af løse, luftige procedurer, der skaber mange forsinkelser og bekræfter de implicerede parter i, at det ikke nytter noget at gøre en ekstra indsats for at få toget af sted til tiden, fordi indsatsen – selv hvis den lykkes – ikke ville være til nogen nytte, fordi toget alligevel vil blive forsinket et andet sted i processen.’

Britiske baneeksperter taler ud: Danmarks jernbane er slap og kulturløs