De store nyheder

K16. Helt nye tider på banen… 
Med K16 er vi startet med et stykke blankt papir. Det har givet helt nye muligheder for bedre systematik og kortere rejsetid for de fleste.

Største ændring siden Storebæltsbroen
Der er nye minuttal over hele landet bortset fra på S-togsbanen og Kystbanen.
Alle tog får nye minuttal og mange får nye standsningsmønstre. Så stor en ændring er ikke set siden åbningen af Storebæltsbroen i 1997.

Køreplanen holder til 2019
Vi bibeholder K16 de næste tre år. Når den nye bane København-Ringsted åbner i 2019, får vi igen en helt ny køreplan.
Der vil komme justeringer fra år til år, men intentionen er klar: Vi ændrer kun, hvis der opstår et stort behov.

Ingen ændringer for S-tog
Det nye signalsystem på Hillerødbanen giver minutjusteringer i uge 42 i år og igen til januar.
Derudover er der ingen ændringer for S-tog i den nye køreplan.

Faste minuttal og ensartet frekvens
Flere tog end i dag vil køre i faste minuttal. Det gælder også i myldretiderne.
Fx kører InterCity fra Slagelse mod København i minuttal 01 og 31 – hele dagen.
Det gør det nemmere at huske for kunderne og for os.

Det bliver nemmere for vores kunder, når toget kører med jævne mellemrum
Fx kører vi fremover fra Vejle mod Odense og København i minuttal 01 og 31 frem for i uens minuttal.

Faste stop
Togene kører i samme systematik både i og uden for myldretiden – ud og hjem.
Fx kører lyntoget Aarhus-Odense-København nu også om morgenen – uden ekstra standsninger undervejs.

Kortere rejsetider
De fleste tog er blevet lidt hurtigere. Fx sparer lyntoget mellem Aalborg og København 7 min. Det kan vi gøre ved at fjerne noget af
den ekstra køretid i planerne.
Der er dog fortsat køretidstillæg til at indhente forsinkelser og hastighedsnedsættelser.

Bedre forbindelser
K16 forbedrer skiftemulighederne flere steder.
Bl.a. er der gode muligheder i Fredericia for at fange forbindelser i alle retninger.
I Odense kan kunderne spare 20 min, hvis de skifter mellem IC og lyntog på rejsen mellem København og Esbjerg.

Nye standsningsmønstre
Flere tog får nye standsningsmønstre. Nogle får færre standsninger, andre får flere.
Fx standser regionaltogene mellem København og Slagelse/Ringsted fremover hver halve time i Ny Ellebjerg. Det er til glæde for de fleste.

Nye minuttal kræver massiv markedsføring
I uge 49 og 50 skal alle pendlere lære nye minuttal at kende – det betyder nye rutiner for mange. Det kræver massiv markedsføring.
Vi gør meget for at informere om K16 og henviser altid til rejseplanen. I uge 50 er vi ekstra synlige online, på plakater og i aviser.

Bedre genopretning
De systematiske minuttal og ensartede standsningsmønstre gør det nemmere at genoprette trafikken.

Det giver færre uhensigtsmæssige løsninger ved driftsforstyrrelser. Og det bliver mere genkendeligt for vores faste pendlere.

Ny koblingsrækkefølge i Fredericia
Når InterCitytoget kommer fra København, afkobles forreste togsæt, som køres væk. Og hver anden time tilkobles toget fra Flensburg bagpå.
Det er anderledes end i dag, men det giver gode rejsetidsgevinster for kunderne, når de ikke skal skifte tog.

Kvartersdrift i Østjylland
Mellem Fredericia og Aarhus bliver der tog hvert kvarter i myldretiden. Hvert andet tog får også en standsning i Viby J. Det øger muligheden for at tiltrække pendlere fra den Østjyske Motorvej til toget.

I markedsføringen slår vi derfor et ekstra slag for at tiltrække nye kunder her.

Forbindelsen til Tyskland
Fremover kører vi direkte fra Aalborg til Flensburg hver anden time, hvilket reducerer rejsetiden med 45-55 min. To-tre gange dagligt fortsætter toget videre til Hamburg.
Fra København til Hamburg kører vi stort set som i K15. Dog kører vi ikke længere direkte til Berlin.

Nye systematikker
I K16 ændres udvalgte togsystemer. Nogle systemer er nye, andre ændres eller nedlægges helt.
Fx omdøbes InterCity til og fra Sønderborg til Lyntog og kobles i Fredericia til København. Man sparer dermed ca. 25 min fra Sønderborg til København.

De regionale nyheder

Vestsjælland får flere regionaltog
Slagelse og Sorø får et nyt regionaltog. En gang i timen fortsætter det ene af Ringsted-togene til Slagelse og vender der. Nogle særlige myldretidstog i K15 fjernes i K16, og det retter de nye regionaltog op på.

Sydbanen med stop i Roskilde
Sydbanens hurtigtog/Internationale tog standser i K16 i Roskilde. Det giver flere rejsemuligheder fra eksempelvis Næstved til Roskilde – Roskilde med mange uddannelsesinstitutioner. Men også direkte tog fra Roskilde til Hamburg.

Flere stop på Ny Ellebjerg
Ny Ellebjerg går fra 7 daglige regionalafgange til 77. Fra K16 vil Ringsted/Slagelse regionaltog hver halve time standse i Ny Ellebjerg og give nye forbindelser til/fra Ringbanen, Køge Bugt banen og lokalt i Ny Ellebjerg området.

IC standser i Valby
I Valby vil begge InterCity-systemer standse i Valby.

Østjylland får kvartersdrift
Den nye kvartersdrift i myldretiderne mellem Fredericia og Aarhus kommer også Børkop, Brejning og Hedensted til gode. Her vil togene i myldretiderne dermed standse hver halve time.

IC3, IC4 og MR til Struer
Mellem Fredericia-Herning-Struer bliver alle de faste timetog kørt med IC3-togsæt. Fredag køres i alt 4 tog af IC4. Myldretidstogene køres fortsat med MR-togsæt.

Esbjerg-København
I aftentimerne er der flere direkte tog mellem Esbjerg og København. I dagtimerne, hvor Lyntogene kører, kan du spare ca. 20 min mellem Esbjerg og København, hvis du vil skifte tog i Odense. InterCitytoget mellem Esbjerg og København får standsning i Lunderskov. Det giver en ny god forbindelse fra Sønderjylland til Esbjerg hver time.

Ny station i Langeskov
Den nye station i Langeskov får nyt regionaltog mellem Nyborg og Ringe. Ud over at få tog til Odense, kan toget også bruges til eksempelvis Odense Sygehus. Ud over regionaltogene, vil de i alt 5 særlige myldretids Lyntog standse i Langeskov med kort rejsetid til/fra København.