Det skyldes en strømafbrydelse. Vi arbejder på at rette fejlen.

Kilde: Hvidovre: Der er i øjeblikket hverken højtaler- eller skærminformation på perronen. (Samlet trafikinformation).