Trafikken over Øresund
Nivå – CPH Kastrup – Malmø togene aflyses i myldretiderne mellem CPH Kastrup og Malmø i begge retninger. Togene kører fortsat mellem Nivå og CPH Lufthavn.

Det betyder, at der vil være 20 minutters drift mod normalt 10 minutters drift fra CPH Lufthavn til Malmø og retur i myldretiden. Typisk består toget kun af to sæt på de personførende afgange.

Tog over Øresund vil normalt bestå af tre sæt. Den samlede kapacitet over Øresund reduceres i myldretiderne fra fem til tre sæt pr. 20 minutters interval. Under forudsætning af et vist passagerfrafald grundet længere rejsetid forventes kunderne at kunne være i togene, om end med en del stående kunder. På grund af en neutralsektion på Lernarcken er det ikke muligt at indsætte fire sæt på de pågældende afgange. Det vil i øvrigt skabe udfordringer i forhold til perronlængder på flere stationer og vanskeliggøres af, at alt materiel i forvejen er disponeret for at tilvejebringe mest mulig kapacitet mellem København og Kastrup.

Kastrupbanen
Helsingør – CPH Lufthavn – Malmö togsystemet kører uden passagerer fra København H til CPH Lufthavn. Passagerer fra Helsingør til København H skal ikke skifte tog, og rejsende fra Lufthavnen til Malmø skal heller ikke skifte tog.

I modsatte retning fra Malmø og CPH Lufthavn mod København køres som normalt i henholdsvis 20 min drift (fra Malmø) og 10 minutters drift (fra CPH Lufthavn) til København H. Det vil sige, at der ikke skal foretages togskift.

I Ørestad og Tårnby vil togene fra Nivå standse hvert 20. min i retning mod Lufthavnen. I retning mod København vil togene standse hvert 10. min som i den nuværende køreplan.

Det betyder, at der vil være 20 minutters drift mod normalt 10 minutters drift fra København H til CPH Lufthavn fra morgen til aften.

Passagerer til CPH Lufthavn skal foretage togskifte på København H eller benytte Metroen fra Nørreport.

Passagerer mod Sverige skal også foretage togskifte i CPH Lufthavn.

Der bliver fem min. længere rejsetid mellem København H og CPH Lufthavn. Det skyldes, at togene fra Nivå skal passes ind i den nye trafiksituation i lufthavnen. Togene vil ankomme i minuttal 17-37-57. De fem minutter længere rejsetid tillægges mellem Tårnby og CPH Lufthavn. Mellem Nivå og Tårnby er rejsetiden dermed uændret.

Togene fra CPH Lufthavn til Nivå vil afgå to minutter senere fra CPH Lufthavn i minuttal 04-24-44. Opholdet på København H sættes ned fra fem minutter til tre minutter, inden toget fortsætter mod Nivå.

InterCity og Lyntogene, der kører til og fra CPH Lufthavn kører uden passagerer mellem København H og CPH Lufthavn. Det betyder, at passagerne i InterCity og Lyntog, der skal til og fra Københavns Lufthavn, skal skifte tog på Københavns Hovedbanegård. De får dermed længere rejsetid. Der køres dog nogle InterCity og Lyntog i nattetimerne til/fra CPH Lufthavn med passagerer. De giver samtidig forbindelse til togene mod Malmø i CPH Lufthavn, i de timer hvor Nivå – CPH Lufthavn togene ikke kører. Planen forudsætter, at der køres to sæt pr. 20 min interval, hvilket kan medføre stående kunder. Det skyldes, at DSB ikke råder over materiel til at øge kapaciteten yderligere.

IC Bornholm
IC-Bornholm erstattes med busser. Cykler og barnevogne kan medbringes i trailer efter busserne. Kørestolsbrugere tilbydes alternativ transport med dertil egnet bil eller minibus. Ved at erstatte IC-Bornholm med bus opnås følgende fordele:

  • Kunder går igennem ID-kontrol ved ombordstigning på bussen ved Københavns Hovedbanegård. De undgår dermed et skifte i Kastrup.
  • Rejsetiden reduceres, idet det med de infrastrukturelle begrænsninger, der er i såvel Kastrup som på Ystadbanen ikke er muligt at tilbyde samme korte rejsetid med tog som med bus.
  • Der frigøres et togsæt og personale, som kan afhjælpe de kapacitetsudfordringer, der opstår med den ændrede plan mellem København og Kastrup.
  • Kapaciteten er helt eller meget tæt på at være fuldt udnyttet omkring Kastrup. Ved at undlade at køre IC-Bornholm med tog, undgås et ekstra pres på kapaciteten og rettidigheden.
  • Endelig bemærkes det, at IC-Bornholm ikke rammes af højsæson med mange rejsende i ugerne efter 4. januar.
  • Bussen forventes at køre uden stop København-Ystad.

Kystbanen
Kystbanen kører normalt. Der vil fortsat være det såkaldte Nivå-stop-tog hvert 20 min. og Helsingør – København H hvert 20 min. uden stop mellem Kokkedal og Hellerup. De to togsystemer suppleres med et myldretidstog hvert 20 min med det kendte standsningsmønster mellem København H og Helsingør.

 

Overstående information stammer fra Transport- og Bygningsministeriet.