Kilde: Nye folk i førerrummet på DSB’s passagermagasin Ud & Se (DSB Nyheder).