Kendte S-togs linjer fra 2014 køreplanen kommer tilbage, flere Bx, ændret aftenkøreplan og ny dato for køreplansskift. Der venter kunderne flere ændringer fra 30. januar 2017.

Flere ændringer er både mere kundevenlige og billigere for DSB at køre.

1. S-togs linjer som i 2014
Fra 2015 og i år med havde S-banen en linjestruktur, som støttede op om implementeringen af det nye signalsystem på Hillerødbanen. Det krævede en indkøring med tog, der skulle ombygges, og lokomotivførere der skulle uddannes. Derfor skulle linje A og E følges ad på Køge- og Hillerødstrækningen, således at planlægningen af materiel og medarbejdere blev mindre sårbar i indkøringsfasen.

S-togs linjerne i 2017-køreplanen giver kunderne mulighed for rejser mellem nord og syd uden at skulle skifte tog. Det gør den mere kundevenlig. For DSB går det billigere op ved planlægning af materiel og medarbejdere, særligt fordi de lange tog på linje H nu kun kører til Østerport. De kortere tog på linje Bx kører i stedet op ad Farumstrækningen, hvor der er færre kunder og derfor ikke behov for de lange tog.

2. Bx kører i begge myldretider og helt til Farum
Den passagertunge Høje Taastrup-strækning får nu tog hvert 6-8. minut i myldretiderne. Bx kommer til at køre hele vejen mellem Farum og Høje Taastrup – med stop på alle stationer på Høje Taastrup-banen og som gennemkørende tog på flere stationer på Farumbanen.

3. ABCF-køreplan i aftentimerne
I weekenderne holder linje E og H weekend, og derfor kender kunderne allerede den såkaldte ABCF-køreplan, hvor kun linjerne A, B, C og F kører. Denne køreplan kommer nu også til at køre på alle hverdagsaftener fra ca. kl. 19.30. Det betyder også, at 10 minutters driften fortsætter 30 minutter længere end i dag.

Den nye aftenkøreplan vil gøre det muligt at lave sporarbejder uden de mange ændrede aftenkøreplaner. Passagertallene viser også, at den kommende aftenkøreplan dækker behovet.

4. Køreplanen skifter 30. januar
Som noget helt nyt skifter køreplanen først til januar. DSB og Movia har i samarbejde fastlagt datoen for køreplansskiftet, således at Movia samtidig kan omlægge en række buslinjer. Især ABCF-kørslen, i aftentimerne søndag til torsdag, betyder større omlægninger for busserne, da flere stationer får nye minuttal for ankomster og afgange, som skal passe med bustiderne.

Køreplansskiftet i januar har samtidig givet ro omkring planlægningen af materiel og personale hen over jul og nytår 2016.