Den 11. december har DSB det årlige køreplansskift. Der løsnes op i køre- og holdetider flere steder og det giver ændrede minuttal for mange. Det skal give flere kunder til tiden.

Da Danmark fik en helt ny køreplan sidste år, var det også en helt ny måde at lave køreplan på for DSB. Desværre har rettidigheden været nedadgående siden efteråret 2015, hvilket har medført flere justeringer til køreplanen i sommeren og sensommeren 2016.

I 2017 bliver køreplanen yderligere justeret. De fleste togsystemer har fået indlagt 2-4 minutters ekstra køretid. Planen kommer til at passe med den øvrige togtrafik, herunder godstransporten.

Her er syv af de største ændringer til K17:

1. Køreplanen rykker fire minutter på ”Kysten”
ID-kontrollen på tog mod Sverige ser ikke ud til at blive fjernet lige foreløbig. Derfor tilpasser DSB køreplanen for Kyst- og Øresundsbanen med fire minutter, så togene ikke længere skal vente på sporplads, inden de kører ind til CPH Lufthavn. Dette giver en rejsetidsgevinst på fem minutter i forhold til den nuværende køreplan.

I august 2016 blev der lagt 3 minutter ekstra ind i køreplanen i nordgående retning og 1 minut ind i sydgående.

2. Hurtigere tog og bedre forbindelse på Lille Syd
Desirotogene er flyttet fra Aarhus Nærbane til Lille Syd. De kan levere en bedre køreplan med op til 5 minutters rejsetidsgevinst på hele strækningen, fordi de accelererer hurtigere. Og så er de også mere handicapvenlige med lavgulv. Køreplanen bliver desuden tilpasset, så der bliver bedre forbindelse til og fra S-tog i Køge.

3. Færre tog efter kl. 22.00
Mellem Ringsted og København og mellem Fredericia og Aarhus H vil der være færre tog i køreplanen, for at give plads til at sporarbejde og vedligehold kan udføres i de sene aftentimer. Dette vil give færre akutte køreplansændringer og dermed gøre køreplanen mere pålidelig for kunderne.

4. Internationale tog kobler ikke længere i Fredericia
Togene fra Tyskland har i K16 koblet med InterCity togene fra København i Fredericia. Det har vist sig at være for sårbart, fordi grænsekontrollen i Padborg har givet forsinkelser. Der er derfor indlagt mere holdetid i Padborg og således senere ankomst til Fredericia hver time. Derfor kommer de internationale tog til at køre som selvstændigt tognummer til Aarhus. Det betyder, at der nu ikke længere vil være direkte tog fra Aalborg til Tyskland.

5. Timedrift mellem Aalborg og København
Til gengæld kommer der direkte tog mellem København og Aalborg hver time, som der var før K16.

6. Rejsetid forlænges mellem ét og ni minutter
Fra København til Aarhus og mellem Helsingør og Østerport kommer der ét minuts ekstra rejsetid. Regionaltogene på Vestfyn skal vente på overhaling og får dermed seks minutters ekstra rejsetid i retning mod Odense.
Mellem Struer og Fredericia bliver der ni minutters længere rejsetid pga. ekstra holdetid i Herning, der skyldes mere køretid primært mellem Holstebro og Herning og dermed nye krydsninger på denne delstrækning.

7. Flere kommercielle ønsker bliver indfriet
Standsninger i Langeskov med InterCity togene mellem København og Aalborg (IC 1xx).
Hedehusene får ekstra betjening af Sydbanen’s myldretidstog, som de havde før K16. Og hermed også direkte tog mellem Hedehusene og Valby, som var et stort pendlerønske fra pendlergruppen i Hedehusene.
Nyt tidligere morgentog til mødetid til kl. 7 i København, ank. 6:27 incl. stop i Borup og Viby S, hvilket så betyder at disse to stationer får et 16 min. tidligere tog til København i forhold til nu. Før K16 havde kunderne en ankomst fra Odense til København ank. kl. 6:19.